Основни Стъпки

ralDesign предлага проектиране и интериорен дизайн

Запознаване

Разговор с клиента, целящ определяне на вкус, навици, желания и очаквания спрямо интериора.

Ясен план

Изясняване на критериите, по които ще бъде разработен проекта, определяне на бюджет и срокове.

Чертежи и визуализации

Изготвяне на всички необходими визуални презентации даващи ясен поглед към финалния резултат.

Авторски надзор

Осъществява се оглед по време на реализацията на проекта и се следи за правилното му изпълнение.

Концепция и дизайн

Разработване на концепт, съчетаващ желанията на възложителя с виждането и стила на дизайнера за постигане на индивидуален и изразяващ стил.

Финално аранжиране

Дава възможност за реализиране на дизайнерското виждане до най-дребен детайл,

Дизайн

Селектирани кадри от нашите проекти.

Дневни факти

Най-ценното в нашата работа е фактът, че всеки ден е различен и непредвидим. Нови хора, нови задания, нови предизвикателства. Променя средата, виждането, вдъхновението.
6

Чаши с кафе!

40

Телефонни разговора

3

Срещи

12

Часа работа

50

Музикални парчета

Контакти

Ако имате запитване моля попълнете тази форма
инж.Ралица Паунова

интериорен дизайнер
Т: +359 888 355 399
Е: [email protected]